een product van gebiedsmanagers

Gebiedsportaal

Complexe gebiedsopgaven

Gebiedsontwikkeling, een binnenstedelijke herinrichting of een rioolvervangingsopgave hebben met elkaar gemeen dat het complexe ingrepen zijn. Er zijn veel partijen bij betrokken en er spelen verschillende belangen. De hoeveelheid data in deze projecten neemt exponentieel toe, en de vraag naar informatiebehoud (wet kwaliteitsborging) wordt groter. Dat stelt hoge eisen aan de informatie, de informatiestromen en de wijze van communiceren. Hoe krijg je dat voor elkaar?

Ketensamenwerking

Als alle informatie beschikbaar is in een, op het projectgericht gebiedsportaal, ondersteunt dat het werk in alle fasen. Een gebiedsportaal zorgt dat informatie makkelijk wordt ontsloten en gecombineerd en gedeeld kan worden met de partners van het projectteam. Maar bijvoorbeeld ook met andere belanghebbenden als buurtbewoners.

gebiedsinrichting onemap kaartviewer

Engineeringsfase

Tijdens de ontwerp en engineeringsfase van een project is gebiedsportaal de locatie waar de opdrachtgever projectspecifieke gegevens (bodemonderzoeken, sonderingen, hittestress, wateroverlast etc.) combineert met locatiespecifieke data en informatie deelt met betrokken ketenpartners. In het gebiedsportaal kunnen met het bovengrondse en ondergrondse ontwerp potentiële raakvlakproblemen al in een vroeg stadium inzichtelijk gemaakt worden.

BIM

Informatiebehoud

gebiedsontwikkeling onemap kaartviewer

Projectfasen

Met name voor complexe, grootschalige gebiedsontwikkelingen is het interactief presenteren van de relevante projectfasering en daaruit voortvloeiende bouwlogistiek van grote waarde.
Voor ieder moment kunnen de lopende activiteiten, aanvoerroutes en noodzakelijke omleidingen inzichtelijk gemaakt worden. Ook kan met gebruik van MS-Project de planning visueel gemaakt worden. Tijdens de realisatiefase van het project is het gebiedsportaal de locatie waar alle uitvoeringsgerelateerde informatie te vinden is. Zoals:
+ Interactieve Tijdelijke VerkeersMaatregelen
+ Meldingenregister
+ Digitale keuringen
+ Ontwerpverrijking met IMBOR en GWSW data

Onemap

In Gebiedsportaal 2.0 is Onemap als GIS-viewer geïntegreerd. Hiermee kunnen alle civieltechnische (NLCS) tekeningen en landmeetkundige gegevens samen met IMBOR-gegevens, GIS-bestanden en topografie worden gepresenteerd. Onemap biedt mogelijkheden om datasets met elkaar te vergelijken, gegevens te bewerken, gekoppelde documenten uit de Sharepoint omgeving van het betreffende gebied te openen en de mogelijkheid om te koppelen met Relatics.

Revisiegegevens

Een andere belangrijke innovatie in het Gebiedsportaal is dat alle CAD, GIS en IMBOR-gegevens van het project worden ingelezen in een gegevensmagazijn met een uniform gegevensmodel. Hierdoor kunnen alle betrokken partijen via Gebiedsportaal met dezelfde gegevens werken en wordt informatieverlies bij overdracht tussen partijen voorkomen.

Met Onemap als gebruikersvriendelijke interface kunnen medewerkers van aannemers makkelijk de kwaliteit van de gegevens controleren en verbeteren. Op deze manier kan een aannemer hoogwaardige en complete revisiegegevens aan de opdrachtgever leveren in de vorm van objecten met geometrie met attributen.

Regievoering

Als u de volledige regievoering op een civielproject in eigen hand wil nemen, dan is het gebiedsportaal de juiste tool voor de gehele informatievoorziening. Door het gebruik van gestandaardiseerde modellen en data die in dit portaal worden samengebracht gaat uw data niet verloren: uw informatie gaat op in een IMBOR dossier waardoor u ook het beheer in de jaren erna kunt opzetten vanuit dit uniforme gegevensmodel. Meer weten? Stuur ons een bericht.
Zie ook: Gebiedsportaal van Gebiedsmanagers