onemap ingezet voor

Gegevenskwaliteit

Waarom Gegevenskwaliteit Basisregistraties zo belangrijk is

Met kwalitatief betere gegevens in de Basisregistraties kan een overheid haar taken beter uitvoeren. Dat klinkt als een open deur. Maar wat maakt nu het verschil. In het geval van de WOZ kan het hogere inkomsten betekenen. Dat is direct een concreet voordeel. Daarnaast zijn er meer ontwikkelingen die het belangrijk maken dat gegevens van goede kwaliteit zijn.

Nieuwe toepassingen, nieuwe kwaliteitseisen

In de ontwikkeling van Data Gedreven werken worden gegevens van basisregistraties gebruikt voor andere toepassingen dan waarvoor ze zijn opgezet en ingewonnen. Denk daarbij aan maatschappelijke uitdagingen rond woningbouw, klimaatadaptatie, enz. En fouten die bijvoorbeeld binnen de BAG en de WOZ op zich acceptabel zijn, kunnen tot verkeerde interpretaties leiden bij andere toepassingen. Bijvoorbeeld in een analyse van de woningvoorraad door een BI systeem.

En daar komt nog bij dat veel gegevens inmiddels beschikbaar zijn als Open Data of via openbaar beschikbare viewers: als bronhouder weet je niet eens meer wie je gegevens gebruikt en met welk doel!

Het is dus heel verstandig om een bestandsvergelijking tussen de basisregistraties uit te voeren: Zijn de gegevens in BAG, BGT en WOZ onderling consistent? Waarbij natuurlijk wel rekening moet worden gehouden met verschillende definities in de verschillende registraties.

Betere gegevens met GeoBORG

GeoBORG is in de sector bekend als beheerder van geodata voor gemeenten en andere overheden. Daarvoor heeft GeoBORG gecertificeerde software voor beheer van gegevens van basisregistraties ontwikkeld.

GIS functies van Onemap
gegevenskwaliteit basisregistratie
Beheer basisregistraties

GeoBORG en Onemap

GeoBORG heeft begin 2022 hun beheersoftware Basisregistraties Compleet geïntegreerd met Onemap voor hun kaartvisualisaties en GIS-functionaliteiten. GeoBORG heeft voor Onemap gekozen vanwege de stabiliteit en continuïteit van een standaardproduct, vanwege de vele aanwezige functionele mogelijkheden en vanwege het gemak om te programmeren met de API’s van Onemap.

Hoe kunnen we werken aan betere gegevens

functies voor mutatiesignalering,
conflict-detectie & workflow.

mutatiesignalering

Met de mutatiesignalering kunnen gebruikers door hen waargenomen wijzigingen in de situatie, interactief markeren in Onemap. Omdat Onemap ook op telefoons en tablets werkt, kunnen waarnemingen direct in het veld worden ingevoerd.

Mutatiesignalering
Pinpoints conflict markering

conflict-detectie

De conflict-detectie vergelijkt automatisch geometrievormen, hoeveelheden en waarden van attributen (bv. pandstatus) van BAG-, BGT- en WOZ-(deel)objecten met elkaar, aan de hand van instelbare regels en toleranties. Mogelijke conflicten worden automatisch in Onemap gemarkeerd met pinpoints om ze vervolgens te kunnen onderzoeken en zo nodig te verbeteren;

workflow

Workflow

De aard van de markering bepaalt welke proces en workflow moet worden gevolgd bij de afhandeling van de markering. De workflow kan meerdere medewerkers, afdelingen en zelfs externen omvatten. Met Onemap heeft de gebruiker een ruimtelijk portaal met de activiteiten die aan hem zijn toegewezen. Hier kan de gebruiker bijvoorbeeld ook een eigen werkgebied in afbakenen.

bijhoudingsprocessen

Gegevenskwaliteit Basisregistratie

GeoBORG biedt met de applicatie Basisregistraties Compleet functies voor mutatiesignalering, conflict-detectie en workflow. Deze functies zijn van belang voor alle bronhouders.

Omdat Onemap ook op telefoons en tablets werkt, kunnen alle functies die zijn beschreven, niet alleen op kantoor maar ook direct in het veld worden uitgevoerd.

De combinatie van Onemap met de GeoBORG applicaties wordt door GeoBORG zelf ingezet bij hun dienstverlening voor het beheer van Geodata bij hun opdrachtgevers. Daarnaast kunnen bronhouders de GeoBORG software op Onemap ook zelf inzetten in hun eigen omgeving – ook wanneer er verder geen diensten aan GeoBORG zijn uitbesteed.

De tools voor kwaliteitsverbetering staan los van de beheerapplicaties van GeoBORG en kunnen dus ook worden gebruikt door beheerders die met systemen van andere leveranciers werken.

Meer weten?

Stuur ons een bericht.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam