Totaal Driedimensionaal

VNG pilot project

VERKENNING GEOGRAFISCHE GEGEVENS in 3D

De VNG heeft samen met drie grote gemeenten een project geformuleerd om het gebruik en de mogelijkheden van 3D geografische gegevens te verkennen. Het project heet “Totaal Driedimensionaal”, in het kort: T3D.

“Doel van het programma is een doorbraak te creëren op het gebied van 3D informatie en de mate waarin de gemeenten en breder de overheid in staat zijn driedimensionale informatie die al beschikbaar is, op te nemen in haar registraties en deze vervolgens ook te gebruiken voor de taken en uitdagingen waar ze voor staat….
Met het Programma Totaal Driedimensionaal worden innovatieve oplossingen gecreëerd, zodat gekomen kan worden tot een structurele oplossing voor de langere termijn: een complete 3D keten, de basis van een digitale spiegelstad of digital twin.”

Totaal Driedimensionaal kent 3 sporen:

  • inwinnen
  • registratie
  • gebruik

De drie gemeenten werken elk een van deze sporen uit in functionerende pilots. Daarbij wordt gezocht naar oplossingsrichtingen en standaarden die in te zetten zijn bij alle drie de gemeenten en toepasbaar zijn voor alle gemeenten.

NieuwlandGeo neemt samen met Hawar IT deel aan een pilot binnen het spoor: registreren. Doel van deze pilot is te onderzoeken welke mogelijkheden het gebruik van geografische gegevens in 3D bieden voor het organiseren van werkprocessen voor de bijhouding en verbetering van gegevens binnen de de Samenhangende Object Registratie (SOR). Met andere worden: wat kunnen we met 3D topografie.

logo nieuwlandgeo
Ondergrondse leidingen
3D BAG
Gegevensbijhouding SOR
3D en BIM
BIM
Vorige slide
Volgende slide

3D & BAG - BGT- WOZ

Binnen de pilot is in Onemap de mogelijkheid gecreëerd gegevens uit BAG, BGT en WOZ in 3D met elkaar te integreren en te combineren met andere 3D gegevens. Denk hierbij aan BIM-modellen en point clouds, panoramafoto’s en andere informatie zoals obliekfoto’s en interieurplattegronden. Hiermee kunnen de registraties en andere gegevensbronnen met elkaar worden vergeleken, zoveel mogelijk geautomatiseerd en in AI processen. Zo kunnen gegevens worden verbeterd of kunnen inconsistenties gesignaleerd die onderzocht moeten worden.

Ook is een portaalfunctie opgezet waarin binnen Onemap mutatiemeldingen en gesignaleerde inconsistenties kunnen worden gemeld. Hier worden ook signalen verwerkt over nieuw beschikbare informatie die wordt geharvest van bronnen buiten de overheid zoals de website funda.nl waar veel informatie over gebouwen wordt gepubliceerd. Doordat de meldingen binnen Onemap aan een workflow gekoppeld worden, geeft dit direct de mogelijkheid om gegevens efficiënt en gecoördineerd te verwerken binnen de SOR.

Resultaat

De pilot bracht naar voren dat het samenvoegen van diverse databronnen en het verwerken van datastromen in het portaal, waarde toevoegt aan de processen rondom het verbeteren van basisgegevens binnen de SOR en waardebepaling van objecten. 

Het toevoegen van de derde dimensie in het portaal, geografische gegevens in 3D, geeft tevens de mogelijkheid diverse nieuwe use cases uit te werken: zoals het juist positioneren van een appartementsrecht, onderscheiden van de diverse WOZ-deelobjecten in gebouwen, of het vergelijken van puntenwolken met NEN2580 plattegronden.

Schaduw analyse
Gebouw met textuur
Gebouw open
3D & puntenwolk interieur
Gebouw feature informatie
3D inside
Puntenwolk inside
Vorige slide
Volgende slide

De principes van Common Ground zijn een randvoorwaarde bij de inspanningen binnen deze pilot. Er wordt dus gewerkt met open gegevens vanaf de bron met gebruik van API-koppelingen.

Dit project wordt financieel ondersteund door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

commonground
logo_rijksoverheid
onemap

Geografische gegevens in 3D brengen meerwaarde en het gebruik zal in de toekomst sterk toenemen. Voor NieuwlandGeo is deze pilot aanleiding om de ontwikkeling van 3D functionaliteit binnen Onemap te versnellen. Dit realiseren we door 3D libraries binnen Onemap te integreren. Daarmee gaan we 3D voor Onemap-gebruikers toegankelijk maken en functionaliteit binnen de user interface brengen (dus één user interface voor 2D en 3D).

We zullen in de toekomst de beheeromgeving van Onemap uitbreiden om ook 3D gegevensbronnen en instellingen te kunnen beheren.

Interesse?

Behoefte aan een GIS-viewer waarin ook 3D kan worden getoond?

Stuur ons een bericht.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam