Linked data en geo

Linked Data

Linked Data is een methode die gebruikt wordt voor het eenvoudig ontsluiten, verbinden en uitwisselen van gegevens. 

Door het linken van data op basis van kenmerken en de juiste definitie daarvan vast te leggen in ‘woordenboeken’, is het mogelijk logische verbindingen in data aan te brengen en deze eenvoudig bijeen te brengen, zonder dupliceren of het vertalen van die data.

Hierdoor is het dus mogelijk om met Linked Data-technologie data te verbinden, die tot nu toe niet met elkaar verbonden waren.

Data wordt ontsloten vanuit diverse (open) bronnen en aan elkaar gekoppeld. Het is door deze koppeling ook mogelijk om eenvoudig, direct vanuit de bron, administratieve data en geografische data aan elkaar te linken, zonder dat hierbij gebruik wordt gemaakt van gegevensmagazijnen of zogenaamde data-lakes.

Door het bekijken van gegevens in hun context helpt Linked Data tevens semantische problemen te verminderen en wordt er waarde aan deze data toegevoegd.

Steeds meer basisregistraties en andere bronnen worden door het opstellen van woordenboeken, uitgevoerd met deze methode. Zo zijn de BAG, de BGT en het Gegevens Woordenboek Stedelijk Water (GWSW) reeds beschikbaar als Linked Data.

Redforce - Onemap

Redforce-IT is gespecialiseerd in de ontwikkeling van Linked Data technologie en kan door de toepassing hiervan zowel gestructureerde als niet gestructureerde data in bepaalde context aan elkaar linken.

Daarbij heeft Reforce gekeken naar het linken van deze data aan locaties (geo-informatie). Dit op een dusdanige manier dat de data niet aan een specifiek (geografisch) datamodel hoeft te worden aangepast, maar enkel door semantisch linken al kan worden verbonden. Daarmee blijft een grote flexibiliteit bij het inrichten en uitbreiden van de informatievoorziening behouden.

Rioleringen

In de toepassing van Redforce zijn een aantal datasets uit de ondergrond met behulp van linked data bij elkaar gebracht en muteerbaar gemaakt. 

De GWSW data (rioleringsstelsel) van gemeente Almere zijn als Linked Data direct geografisch gekoppeld zonder deze data te dupliceren of te transformeren. De data wordt gevisualiseerd in Onemap voor een integraal beeld. Deze data kan voor beheer en onderhoudsdoelstellingen ook worden gemuteerd.

De meerwaarde van Redforce software zit in het eenvoudig verbinden van de geodata met alle andere data, gebruik makend van dezelfde technologie. Het integreert interne gegevens, gegevens van ketenpartners en bijvoorbeeld gegevens uit de Basisregistraties (open data).

Voor het muteren ontwikkelde Redforce twee applicaties die het realtime muteren van geodata en andere data in de Graph database mogelijk maken.

Onemap wordt hier gebruikt als de viewerapplicatie om de gegevens uit de Graph database te tonen. Door de verbindingen tussen de data wordt een integraal beeld van de data uit de twee Redforce applicaties getoond op de kaart in Onemap.

Uitbreidingen

chatbot
Via chat een melding doorgeven aan de gemeente
(via laptop, tablet of mobiele telefoon).

Door het aanroepen van services kan data, verzonden uit allerlei applicaties en apparatuur, op de kaart worden getoond.

Dit gaat van smartphones die een chatbot gebruiken tot een theodoliet (meetinstrument) die meetgegevens van een leiding doorgeeft. Ook grotere databestanden kunnen worden uitgewisseld.

De eenvoud en flexibiliteit van Linked Data maakt dat wensen veel sneller te realiseren zijn dan met de nu nog veel gebruikte data integratie software.

Ook later bedachte uitbreidingen of wijzigingen zijn sneller te realiseren, en ook die worden dan weer real time getoond in Onemap.

Het verbinden van geo-elementen met elkaar kan daarnaast zorgen voor een grotere consistentie op de kaart. Wanneer men bijvoorbeeld een asset op de kaart verwijderd zullen ook de verbonden annotaties worden verwijderd.

De software voldoet aan de eis t.a.v. het gebruik van open standaarden (W3C), waardoor het mogelijk is door anderen gemaakte datamodellen (mits in RDF formaat) te hergebruiken.

Een volgende stap in de ontwikkeling van de samenwerking van Redforce met Onemap zal het mogelijk maken de Linked Data direct vanuit Onemap te wijzigen.

Redforce B.V. is een dochterbedrijf van DPA

Voor meer informatie kijk op Redforce-IT.

 
Locatie en inhoud van de chat direct zichtbaar

Meer weten? Stuur ons een bericht.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam