djuma

Zaakbehandeling met kaarten

Visma Circle gebruikt al enkele jaren Onemap binnen het Djuma zaaksysteem. Deze integratie is in eerste instantie opgezet voor gebruikers van Djuma die hun eigen kaartlagen binnen Djuma wilden gebruiken en daarop ook maatwerkfuncties wilden laten ontwikkelen.

In 2023 maken Visma Circle en NieuwlandGeo de integratie van Onemap standaard binnen Djuma. Daarmee zal het gebruik van Google Maps binnen Djuma worden uitgefaseerd. Deze stap is gezet omdat gebruik van geografische informatie bij het werken met zaken steeds belangrijker wordt. Bovendien is het met Onemap mogelijk een schaalbare inzet van GIS aan Djuma gebruikers te bieden van eenvoudig gebruik van een kaart in een formulier tot geavanceerde GIS-functies.

Onemap kan binnen Djuma op drie ambitieniveaus worden ingezet:

  • Maps Basis,
  • Maps Advanced en
  • Maps Advanced Plus.

Maps Basis is beschikbaar voor alle Djuma gebruikers.

Maps Basis

Met Maps Basis is het mogelijk om:
• Bij een locatie een zaak in de kaart (Open Street Map) te prikken. Daarbij wordt de werkelijke locatie van het punt opgeslagen en niet het dichtstbijzijnde adres (zoals tot op heden bij de implementatie van Google Maps in Djuma). Dit is een belangrijke verbetering voor onderwerpen die een locatie hebben in de buitenruimte en niet in een pand, zoals een melding openbare ruimte. Hierbij is het voor de gebruiker ook mogelijk om een relatief klein kaartcomponent uit een formulier, full screen weer te geven om zo beter het juiste punt te kunnen ingeven;
• Reeds bekende zaken kunnen via de kaart worden geraadpleegd.

WFS-service

Zaken die zo zijn ingevoerd kunnen ook vanuit Djuma worden gepubliceerd als WFS-service. Zo kunnen zaakgegevens en hun locatie ook worden geraadpleegd en geanalyseerd in bv iedere GIS-viewer de Open Standaarden ondersteunt. Daarnaast kunnen buiten-medewerkers zaken met hun locaties op deze manier in het veld raadplegen via mobiele devices.

Maps Advanced biedt gebruikers van Djuma de mogelijkheid om kaartlagen naar keuze te gebruiken in de kaartcomponent binnen Djuma. Dat kunnen eigen kaartlagen zijn maar ook lagen die zijn gebaseerd op publieke beschikbare gegevensbronnen zoals PDOK. Tevens kan Visma Circle met Maps Advanced de API’s van Onemap gebruiken om maatwerkfuncties voor een gebruiker te ontwikkelen, bv om gegevens op een locatie over te nemen uit een kaart en die gegevens op een slimme manier te verwerken in het dossier van de zaak.

Maps Advanced Plus

Maps Advanced Plus biedt de gebruiker van Djuma alle functionele mogelijkheden van Onemap binnen Djuma. Denk daarbij aan:
• De mogelijkheid om een eindgebruiker te laten bepalen welke kaartlagen hij gebruikt;
• Functies voor meten, zoeken, filteren, export, printen, etc.;
• Maken van selecties in de kaart en die presenteren in de vorm van tabel en/of grafiek;
• Optioneel de mogelijkheid om Haal-Centraal koppelingen vanuit Onemap te gebruiken voor het raadplegen van Landelijke Voorzieningen.

Onemap eigenschappen

Daarbij kan de Djuma gebruiker, als die dat wil, ook zelf het functioneel beheer van Onemap binnen de eigen Djuma omgeving overnemen.

Bij dit alles geldt: Onemap gaat uit van gebruik van gegevens van de bron en werken met API’s dus Onemap sluit maximaal aan op Common Ground ontwikkelingen. En Onemap voldoet met autorisatie en logging aan de AVG en slaat gegevens uitsluitend op in Nederland.

onemap