BOA - app

ondersteuning van de handhaving op straat

De BOA is inmiddels een vertrouwd gezicht in het straatbeeld. Maar we kunnen ons niet voorstellen hoeveel kennis BOA’s moeten hebben om hun werk goed te kunnen doen: wetten, lokale regels en verordeningen, instructies ten aanzien van de uitvoerende handhaving, feitcodes voor wanneer ze een overtreding verbaliseren, enz.

En dan is al die informatie ook nog vaak afhankelijk van de locatie. Denk bijvoorbeeld aan hondenuitlaatgebieden of zones voor parkeervergunningen of betaald parkeren. Een afstand van een paar meter kan bepalen welke regels van toepassing zijn en welke niet.

Regelgeving

Voor een BOA is het dus uitermate belangrijk dat hij of zij op straat weet welke regelgeving er actueel is. Verkeerde informatie leidt tot uiterst ongemakkelijke situaties.

Info op straat

Met VIND Handhaving biedt Sdu de lokale overheden een uitgebreide actuele kennisbank met de mogelijkheid om wetten te combineren met eigen regelgeving en werkprocessen.
VIND Handhaving is gericht op de buitenruimte. Sdu heeft dit product uitgebreid met een app om BOA’s een goede ondersteuning bij hun werkzaamheden te geven.

De BOA-app is gebaseerd op VIND Handhaving. Hierin vind je een combinatie van wetten, eigen verordeningen en werkprocessen. Er zijn twee nieuwe elementen toegevoegd in de app: 

Straattaal

De vaak complexe juridische teksten zijn omgezet naar 'straattaal'. In de beheeromgeving van VIND Handhaving zijn deze teksten in te voeren en aan te passen.

Kaart

De app kent kaarten met verschillende informatie: de informatie geeft weer welke regels voor een onderwerp op welke locatie van toepassing zijn.

Met de app kunnen BOA’s makkelijk opzoeken welke wetten en regels op een locatie van toepassing zijn. Dat helpt een BOA om dit ook op eenvoudige wijze aan de burger uit te leggen. Naast een betere service aan het publiek kan zo ook het aantal fouten bij handhaving en het verbaliseren drastisch worden teruggedrongen. Het maken van fouten leidt regelmatig tot een serieus probleem binnen de handhaving.

Onemap

De VIND Handhaving BOA-app gebruikt Onemap als GIS-component. Daarbij werkt Onemap via API-koppelingen samen met de kennisbank van VIND Handhaving. Gebruikers kunnen in de app kaarten voor verschillende onderwerpen raadplegen op de eigen GPS-positie of op een willekeurig adres. Daarmee krijgt de BOA op diè locatie voor dàt onderwerp de juiste relevante informatie.

Lokale overheden kunnen hun eigen kaarten gebruiken binnen de app. Onderdeel van de dienstverlening voor nieuwe gebruikers van de VIND Handhaving BOA-app is een inventarisatie en advies ten aanzien van de bruikbaarheid van de eigen kaarten.

De gemeenten Almere heeft een belangrijke inbreng gehad bij de ontwikkeling van de BOA App. De VIND Handhaving BOA-app wordt er dagelijks in de praktijk gebruikt.

Lees meer over VIND Handhaving

Meer weten? Stuur ons een bericht.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Naam